Koniec strony

Wersja polska     Muzeum im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego     Deutsche Version

[Sługa Boży Edmund Bojanowski]
Sługa Boży Edmund Bojanowski

Otwarcie Muzeum w Grabonogu nastąpiło 16 listopada 1981 r. W tym trudnym okresie lat osiemdziesiątych w ciągu niespełna półtora roku wysiłkiem rzemieślników i młodzieży miejscowego Zespołu Szkół Rolniczych odrestaurowano zniszczony dworek, miejsce urodzin Sługi Bożego Edmunda Bojanowskiego, wielkiego społecznika, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. Pierwotnie był on drewniany, o konstrukcji szkieletowej, wypełnionej gliną. W czasie remontu zastosowano materiały ceramiczne, wiernie zachowując jednak wszelkie oryginalne rozwiązania architektoniczne. Szczególną rolę w tych pracach odegrał Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lesznie Wawrzyniec Kopczyński. Otwarcia Muzeum dokonała wojewoda leszczyński Joanna Krumrey. Obecne były Siostry Służebniczki NMP wszystkich zgromadzeń. W uroczystości uczestniczyli także księża filipini ze Świętej Góry, zaproszeni goście oraz młodzież.

[Zabytkowy dworek (siedziba muzeum) w parku szkolnym - miniatura]
Zabytkowy dworek (siedziba muzeum) w parku szkolnym (z XVIII w.)

Zbiory zostały umieszczone w siedmiu niewielkich pomieszczeniach. Na parterze znalazła miejsce ekspozycja archeologiczna pochodząca z wykopalisk prowadzonych w Grabonogu (wypożyczona z Polskiej Akademii Nauk - Instytut Archeologiczny w Poznaniu). Kolejne dwie izby poświęcono pamięci ludzi kultury regionu. Salonik, urządzony w stylu bidermeier, przypomina dawne szlacheckie dworki. Wypełniony jest myśliwskimi trofeami oraz militariami. W osobnej sali zgromadzono stroje ludowe z Biskupizny i instrumenty muzyczne. Największą grupę wśród eksponatów stanowią zbiory etnograficzne, głównie sprzęty gospodarstwa domowego, podarowane przez mieszkańców podgostyńskich wiosek. Na piętrze, w maleńkim pokoiku, przedstawione zostały dokumenty i pamiątki po patronie Muzeum, Edmundzie Bojanowskim, podarowane przez Siostry Służebniczki NMP, a także dary przywiezione z krajów misyjnych (Kamerun, Zambia, Boliwia, Brazylia i inne).

W latach 1982÷84 Muzeum wzbogaciło się o dalsze eksponaty etnograficzne, m.in. XIX-wieczne maszyny i urządzenia rolnicze. Dla potrzeb wystawienniczych wybudowano cztery drewniane, kryte gontem wiaty (szopy). Zostały one umiejetnie wkomponowane w tło parku. Przeniesiono też na teren Muzeum i odrestaurowano niewielki wiatrak-koźlak.

Dnia 8 grudnia 1983 r. Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego uzyskało prawne zatwierdzenie poprzez uchwalenie Statutu na sesji Rady Narodowej Gminy Piaski.

W lipcu 1982 r. placówkę odwiedził prof. dr Stanisław Helsztyński. Ustalono wtedy, że jedna z izb Muzeum nosić będzie "Helsztynianeum" (warsztat pisarski Stanisława Helsztyńskiego). Wcześniej Profesor podarował Muzeum znaczną liczbę dokumentów, fotografii, książek, rękopisów z własnych zbiorów. Pozwoliło to utworzyć bibliotekę i czytelnię. Mieszczą się one w nowym dworze (wybudowanym obok starego około 1820 r.). Edmund Bojanowski spędził w nim blisko 30 lat swego niezwykle twórczego życia.

Dla potrzeb renowacji, napraw i remontów starych eksponatów wybudowano w 1987 r. kuźnię, a w latach 1990÷91 stolarnię. Obu obiektom nadano zabytkowy charakter. Wiosną 1989 r. Muzeum wzbogaciło się o galerię malarstwa. Tworzą ją prace profesjonalnych malarzy i grafików powstałe w trakcie dwóch plenerów zorganizowanych w Grabonogu. Mieści się ona w obszernej sali "nowego" dworu. W tym samym roku Wydział Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego oraz Biuro wystaw Artystycznych w Lesznie przekazali dalszych kilkadziesiąt obrazów do galerii, w większości przedstawiających obiekty zabytkowe naszego województwa. Zimą i wiosną roku 1990 na obszernym strychu starego dworku rzeźbiarz Czesław Ptak, rodem z Szelejewa, urządził galerię sztuki ludowej i sakralnej. Wzbudza ona wśród zwiedzających duże zainteresowanie swoją oryginalnością i nietypowym wystrojem.

Obecnie Muzeum liczy ponad 7000 eksponatów. Szczególnie cenne są zbiory etnograficzne, oryginalne stroje biskupiańskie, narzędzia i sprzęty gospodarcze. Na uwagę zasługują też stare maszyny i urządzenia, których ponad 100 zapełnia muzealne wiaty. Prawdziwą dumą placówki jest biblioteka. W ciągu minionych piętnastu lat do Muzeum przybyło ponad 100 tys. zwiedzajacych. Gościli w  nim m.in. Prymas Polski i Nuncjusz Apostolski. Muzeum prowadzi badania nad dziejami regionu oraz jest wydawcą wielu publikacji (m.in. "Grabonoskie Zapiski Regionalne").

Kierownikiem placówki od początku jej istnienia do roku 1985 był dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu dr Stanisław Sroka, a następnie - do chwili obecnej - niżej podpisana. Muzeum wydatnie wspierane jest przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego i Wojewodę Leszczyńskiego.

Muzeum nie ma stałych godzin otwarcia. Dlatego najpewniej można go zwiedzić po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub listownym, złożonym pod adresem szkoły.

oprac. Teresa Sroka

Wersja polska     Deutsche Version
Początek strony
Aktualizacja: 5.09.2001 r.